Giải pháp nhận diện xe tự động tại lối ra vào

  • Cài đặt đơn giản tương thích với nhiều tình huống: Đầu đọc thẻ và chuông cửa trong cùng 1 thiết bị, sử dụng cả 2 tính năng khi cài đặt; Thích ứng với các tình huống có hoặc không có quầy bảo vệ.
  • Hiệu suất xe lưu thông cao: Tự động nhận diện bằng camera ANPR; Cấp quyền truy cập từ xa qua hệ thống chuông cửa
  • Tăng hiệu quả hoạt động để quản lý phương tiện: Dễ dàng truy xuất dữ liệu xe bằng cách so sánh biển số xe; Tự động hiển thị cảnh báo với xe trong danh sách đen và chỗ đậu xe đầy.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *